• پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: نزدیکترین شما به من در قیامت: راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد و پیمان، خوش اخلاقترین و نزدیکترین شما به مردم است.
    امالى (طوسى) ص ۲۲۹

    میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع) و هفته وحدت گرامی باد.

    #ProphetMuhammad
    #ImamSadiq