• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/08/02 ساعت 19:42

    معضلات جامعه ایران هیچ‌وقت حل نمی‌شود، چون ما مردم همواره نگران کسانی هستیم که دارند از کنار آن پدیده‌های زشت و آزاردهنده «نان حلال» در می‌آورند، پس از ایشان حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی مقابل‌شان ایستادگی کند. خودمان این وضعیت را برای خودمان درست کرده‌ایم. تعارف که نداریم!