• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/02 ساعت 15:42

    فیلیمو کلی پول اشتراک از مردم می‌گیره، برای محتوایی که تولید می‌کنه و آرشیوی که داره اما جدیدا از آرشیوش کلی فیلم‌سینمایی و سریال رو پاک کرده عوضش کلی برنامه که بیشتر به درد سازمان تبلیغات می‌خوره اضافه کرده!