• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/02 ساعت 13:16

    مردم که کلا ادعای ندارند، شما که مدعی هستید چرا تو این ۴۰سال دل ندادید؟!؟!