• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/08/02 ساعت 11:33

    هر تغییر قانون و مصوبه‌ای در خصوص نحوه برگزاری لیگ،درآمدزایی و ….،نیازمند مصوبه هیات رییسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است و این تغییرات حتما باید برای کلیه باشگاهها باشد و تصمیمات اختصاصی در لیگی که با ۱۶ تیم برگزار میشود غیر قانونی است.
    البته که اصل موضوع مورد تایید است.