• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/02 ساعت 19:52

    بعضی یه جوری برخی انتصابات دولت را زیر سؤال می‌برند که انگار رئیسی قول داده یه مشت آدم معصوم از سیاره دیگری می‌آورد