• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/08/01 ساعت 17:00

    شیخ غازی حنیه عضو ارشد تجمع علمای مسلمین لبنان:
    ما بدون تعارف به صراحت می‌گوییم و تکرار میکنیم که تحت فرمان ولی‌فقیه هستیم و هر چه ایشان تصمیم بگیرند، ما می‌پذیریم تا آن روز بزرگ که فلسطین آزاد شود و آوارگان مظلوم به سرزمین خود بازگردند را ببینیم.

    (https://hawzahnews.com/xbnWk)