• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/01 ساعت 23:00

    سفیر کشور دوست و برادر #روسیه در واکنش به گفته‌های امیرعبداللهیان مبنی بر‌ این‌که گفته «به زودی مذاکرات را آغاز می‌کنیم؛ گفته»این عبارت به زودی را یکی از نظر فنی برای من معنی کند"
    پ.ن:به نظر می‌رسه روسیه به اصل خودش داره نزدیک میشه!