• در کنار هم با #اطلاع‌رسانی صحیح پرونده شایعات در زمینه مواد غذایی را ببندیم.
    اولین مورد:
    «شیرهای مدت دار مواد نگهدارنده دارند.»
    خیر، دلیل ماندگاری این نوع شیر ، بسته بندی هفت لایه و عاری بودن از باکتریها بعلت نوع استریل شیر میباشد.
    درصورت تمایل به اشتراک بگذارید.
    #دوست_دارم_زلی