• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/08/01 ساعت 18:47

    صدای #سیلی امروز به استاندار جدید آذربایجان در آینده درمیاد ..‌‌. برادرانی که انتخابات و انتصابات را طراحی و اجرا می‌کنند بخشی از معادلات را پیش بینی نکردند و آن هم حق جمهور در مهندسی جمهوری است.
    #سیلی_به_استاندار