• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/01 ساعت 11:50

    ما اینجا از این قرتی بازی‌ها نداریم که گوجه و تخم مرغ پرت کنیم. صاف می‌ریم می‌زنیم تو گوش یارو!