• صدا و سیما با تغییر شیوه برگزاری مسابقه #سیم_آخر بی سر و صدا زنان را این مسابقه حذف و آنرا به یک برنامه مردانه تیدیل کرد.
    به گفته #رضا_رشیدپور مجری آن در برنامه جمعه شب ، #صداوسیما اکنون به شوخی‌ها و خنده‌های وی در این برنامه مردانه نیز ایراد گرفته است.