• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/01 ساعت 11:34

    مسوول فضای مجازی ستادکل نیروهای مسلح:
    لشکرسازی و شبکه‌سازی در فضای مجازی اولویت اصلی نیروهای مسلح ایران است

    https://roozarooz.com/posts/۶۷۹