• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/08/01 ساعت 22:50

    قال رسول الله صلی الله علیه و آله: احب الاعمال الی الله تعالی ادومها و ان قل.

    به‌ترین کارها نزد خدای متعال آن است که مداوم باشد، اگرچه کم باشد.

    #عید_مبارک