• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/08/01 ساعت 22:05

    دکتر اسماعیلی‌طبا دبیر انجمن سواد رسانه‌ای استان قم:
    ساختار سازمان صداوسیما بسیار فربه شده که در عین حال پرهزینه و کند عمل میکند، ضمن آن که باید قوانین دست و پاگیر و بروکراتیک آن به مرور اصلاح شده و به سمت #چابکسازی و کارآمدی بیشتر حرکت کند.

    https://hawzahnews.com/xbnJc