• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

  1400/08/01 ساعت 22:18

  ۳۱٫۴ درصد جامعه دچار محرومیت هستند

  ۳۱٫۴ درصد از افراد جامعه دارای محرومیت هستند(پاییز۹۹) که برای ورود در این لیست می‌بایست دو شاخص از این سه شاخص را داشته باشند؛

  -عضو بودن در ۵دهک پایین جامعه

  -فاقد شغل(فاقد بیمه)

  -تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

  -گزارش پایش فقر، وزارت کار