• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/08/01 ساعت 22:41

    آقای حاج علی اکبری امام‌ جمعه تهران روز گذشته در خطبه‌ها گفته: «فاصله بین مسئولان و مردم به هر بهانه‌ای که باشد خواست شیاطین است و باید با آن مقابله کرد چرا که مردم باید مسئولان را از خودشان بدانند»

    همزمان برخی مسئولان، جلوی نرده‌های جدا شده از مردم حرفهای او را تایید میکردند!