• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/01 ساعت 12:39

    اینکه آمریکاییها علاقه مند به شروع مذاکرات ازنقطه پایانی مذاکرات وین هستندنشانگر رضایت آنان ازمذاکرات پیشین است.ظاهرا تدبیر دولت ما این است که فرمت جدیدی را برای مذاکره ارائه کند و همین نقطه محل منازعه است.این که آنها میخواهند از پایان وین شروع کنند یعنی دستاورد و رضایت داشته‌اند