• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/08/01 ساعت 19:56

    کنجکاو بودم بدانم بعد بیست ماه تعطیلی نماز جمعه تهران، آیا تحولی در محتوای خطبه‌ها رخ داده یا خیر؟
    لذا سخنان آقای حاج علی اکبری را رصد کردم. متاسفانه دریغ از یک سخن یا تحلیل متفاوت یا جدید. طبق معمول بیان کلیات وکلیشه‌ها.
    کاش مطالبه برای تحول نمازجمعه‌ها به گفتمان عمومی تبدیل شود