• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/01 ساعت 11:42

    مسئول فضای مجازی ستاد کل‌ نیروهای مسلح: مرکز فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح طرح جامع و نقشه راه فضای مجازی را با تأکید بیشتر بر «اقدامات هجومی و آفندی» طراحی کرده(صبح‌صادق)