• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/08/01 ساعت 00:37

    این قدر به دلیل اینکه مراجع قم ناراحت می‌شوند فشار بر مردم آوردید.در مورد حجاب. موسیقی. موقعیت سیاسی اهل سنت.
    خوب حالا که آیه الله #صافی -شیخ المراجع-گفته باهمه دنیا باید رابطه برقرار کرد، مراقب باشید ناراحت نشوند.به حرفشان گوش کنید.
    والا به مولا