• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/08/01 ساعت 21:43

    اگر برای جایگاه دولت و دولتمرد در ۸سال گذشته حرمت قائل می‌بودید، نماینده عالی دولت در روز معارفه #سیلی نمی‌خورد!