• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/08/01 ساعت 06:54

    در ادبیات فارسی روزهایی مانند امروز را که بین تعطیلات قرار گرفته، «تق و لق» می‌نامند. در روز تق و لق اگر کسی به اداره یا شرکتی برود، می‌بیند یکی هست، یکی نیست. روز تق و لق یعنی روزی که مسؤول قیر آمده، اما مدیر قیف نیامده. شما روز تق و لق کجا بودید؟