• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/07/30 ساعت 16:51

    دکتر جبلی، انتخاب رهبر انقلاب اسلامی برای تحول در عرصه فرهنگ و رسانه است
    خبرسازی‌های کاذب در سطوح مختلف، جز رسوایی بولتن نویسان نتیجه‌ای نخواد داشت.
    #گروه_خشن