• ما با مبالغ کوچکی مثل پول یک عدد #چیپس کوچک میتونیم کاری کنیم که در آینده این بچه زندگی تقریبا نرمالی داشته باشه.
    لطفا اگر تمایل به کمک دارید با #ریتوییت دوستان بیشتری رو مطلع کنید.
    فردا هم من چشم روی خلاف هاتون میبندم.
    خدایا این قلب رئوف رو از من نگیر.
    نفستون گرم
    #دوست_دارم_زلی