• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/30 ساعت 16:46

    البته #نرخ_فقر در سال ۱۳۹۹ نیز افزایش یافت و به ۴۰٪ رسید که چشم‌انداز توقف این روند صعودی را، دور از دسترس کرده است!