• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/30 ساعت 16:39

    البته #خط_فقر در سال ۱۳۹۹ به ۴۰٪ افزایش یافته است و چشم‌اندازی برای توقف این روند افزایشی، دیده نمی‌شود!.