• بعضى‌ها انقدر خوب دروغ مى گن و بقیه رو هم با خودشون همراه مى کنن، که خودشون هم باورشون مى شه که خبریه! من هم که لابد رو پیشونیم چیزى نوشته؟!