• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/07/30 ساعت 18:06

    دو دقیقه‌س مداوم داره دروازه‌بان فولاد رو نشون میده.
    کارگردان و تصویربردار خوزستان خوابن؟