• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/30 ساعت 08:11

    نامه‌ای محرمانه و مستقیم مبنی بر دستور وزیر نفت برای جذب دختر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در فضای مجازی منتشر شده است.

    فعلا به ایراد چنین اقدامی نمی‌پردازم. پرسش این است که چرا یک نامه عادی را محرمانه کرده‌اند؟
    این سواستفاده بدتری از اصل بکارگیری آن فرد است.