• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/30 ساعت 21:46

    بخش خبری ۲۱، خبر اضافه شدن ترکیه به لیست خاکستری FATF رو خوند و گفت کشورهای لیست خاکستری و سیاه FATF کشورهایی هستند که از لحاظ سیاسی با غرب مشکل دارند!
    هیچ اشاره‌ای هم به کشورهای لیست سیاه FATF نکرد؛ انگار که لیست سیاه خالیه!