• اخیرا روایت تاریخی جالبی خواندم از ورود مخفیانه #لورنس (این جاسوس انگلیسی خاورمیانه‌شناس) به ایران، زندانی شدنش در زندان تازه‌ساز پایتخت #زندان_قصر و فراری دادنش از زندان؛ به درخواست سفارت انگلیس و دستور رضاخان‌ پهلوی و کارگزاری فضل‌اله زاهدی.
    روایتی که سالها پنهان ماند.