• دم تتلو گرم که مخاطبش و رسانه رو انقدر خوب میشناسه.
  کافیه به جوابهایی که در مصاحبه با بهزاد بلور داده،خوب دقت کنید. میفهمید که چقدر باهوشه.
  من بسیاری از آهنگهای #تتلو رو دوست دارم.
  اتفاقا خودش رو هم خیلی دوست دارم.
  نظر شما هم محترمه:)
  #دوست_دارم_زلی
  #کنسرت_تتلو