• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/29 ساعت 10:49

    مدیر مرکز آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه در گفتگو باحوزه:
    بارگذاری ۱۳۲ دوره آموزشی در سامانه مهارت خانه طلاب http://karbordi.ismc.ir
    ۳۷ هزار کاربر در مهارت خانه طلاب حضور دارند