• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/29 ساعت 18:27

    نماینده ولی فقیه در استان همدان: انسان به خاطر وضعیت زندگی برخی طلاب تاسف می‌خورد، شاید برخی مردم باور نکنند که یک طلبه متأهل که دارای فرزند، ماهانه ۸۰۰ تومان دریافتی داشته باشد، البته این مطالب از ترس آنکه به عزت طلاب آسیب بخورد کمتر گفته شده است.