• درتصور عامه سس قرمز چون از گوجه تهیه شده دارای خواص میباشد اما بدانید:
    سس گوجه فرنگی (کچاپ) «تقریبا فاقد» موادمعدنی،پروتئین، فیبر و ویتامینها بوده و سرشار از نمک و شکر میباشد.
    در تهیه آن از سیروپ ذرت استفاده میشود که برای سلامت کبد بسیار مضر است.
    شب و روزگار،خوش
    #دوست_دارم_زلی