• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/07/29 ساعت 15:30

    صبح رفتم کوه و املت ر زدم؛ خانمی در میز کناری به دوستش می‌گفت چند روز قبل با یک آقایی صاحب پورشه رفتم سر #دیت_اول. بعد از خوردن شام در رستوران از هم خوشمون نیومد و اومدم خونه. مردک فرداش پیام داد که: سهمتون از غذای دیشب میشه الف تومان، به همراه شماره کارتش.