• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/29 ساعت 22:13

    ۱۱-۱۲ سال پیش در سیگار فروشی مشهور خیابون وزرای تهران با ایشون به قیمت پاکتی ۴ هزار تومن آشنا شدم و با وینستون خدافظی کردم.اوایل امسال شد پاکتی ۷۰هزار تومن و در ادامه به پاکتی ۱۰۰ تومن هم رسید و بین ما فراق اوفتاد. تا ۲۰۰ تومن هم خبرشو داشتم و دیشب شنیدم شده پاکتی ۴۰۰ هزار تومان!