• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/29 ساعت 10:40

    آیت‌الله جنتی: از مذاکرات ایران و عربستان استقبال می‌کنیم

    https://hawzahnews.com/xbnPt