• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/29 ساعت 23:11

    یک تاجر چینی طی چند روز گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان از بازار فرش قم، قالی و قالیچه ابریشم خریده؛ گویا وی در سفرهای پیشین نیز به تبریز و سردرود برای خرید تابلو فرش سر زده است./۱