• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/07/29 ساعت 17:45

    قدرت‌های جهانی، آورده خیری برای کشورهای مستقل ندارند و منافع افزون خواهانه خود را دنبال می‌کنند. در لیبی، پس از انقلاب افسران آزاد، نهضتی برای تحول آغاز شد، اما با خودکامگی و نمایش‌های انقلابی قذافی، نقض آزادی‌های مشروع و حذف همه نیروها، روند آن متوقف و کشور، مزرعه شخصی فرعون شد.