• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/29 ساعت 23:11

    اما نکته قابل تامل این است که این تاجر چینی با کپی طرح و نقشه فرش ابریشم ایرانی و تولید با استفاده از ۹ هزار بافنده‌ای که دارد به سرعت فرش ایرانی تولید و روانه بازارهای جهانی می‌کند!