• خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای( #NPT ) ، ابزار مهم و بزرگ ایران در برابر بدعهدی طرف مقابل است که به آسانی نباید استفاده شود. فعال کردن سازوکار بندهای ۳۶ و ۳۷ #برجام (به قول غربیها مکانیسم ماشه) و بردن ایران به #شورای_امنیت از سوی ۴+۱ باعث خروج ایران از NPT خواهد شد