• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/28 ساعت 14:12

    البته با رعایت برخی از پروتکل‌های بهداشتی، کشور ما هم خدا رو شکر وضعیت بهتری نسبت به چند ماه گذشته پیدا کرده، جمعیت قابل توجهی از مردم کشورمون #واکسن زدند و الان به مرحله‌ای رسیدیم که بحث واکسیناسیون کودکان است