• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/28 ساعت 11:17

    علیرضا تابش هم از فارابی رفت.
    دوره مدیریت او در #بنیاد_فارابی، توأم با نوآوری، تعامل گسترده با ذی‌نفعان و نگاه بین‌المللی و گسترش بازارهای خارجی برای سینمای ایران همراه بود. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند.
    #بدرقه۱۴۰۰