• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/07/28 ساعت 18:07

    مدیرعامل جدید سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع منصوب شد

    طی مراسمی با حضور جانشین وزیر دفاع و با حکم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهندس سید مصطفی هاشمی گلپایگانی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع منصوب شد.