• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/07/28 ساعت 21:59

    امیر سرتیپ دوم «مجید فخری» رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح: همزمان با یکصدمین سالگرد نقشه برداری و داده برداری مکانی کشور، اولین نمایشگاه بزرگ بین المللی «ایران ژئو» با شعار «مهندسی ایرانی بسوی فرداها» برگزار خواهد شد.