• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/28 ساعت 20:36

    هیچ وقت برای مطالب سیاسی که مینویسم درخواست ریتوییت نمیکنم اما خواهشم این است اگر امکان کمک مالی هم ندارید، این پیام را ریتوییت کنید تا افراد بیشتری ببینند و با کمک‌های مردمی، مشکل این عزیزان حل شود.