• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/28 ساعت 16:42

    ظاهرا برخی از مردان درک درستی از مفهوم مهریه ندارند. مهریه حق زن است اگر نپرداخته‌اید بدهکار هستید و به وراث می‌رسد.
    پس بهتر است همچون قدیمی‌ها، مهریه را نقد و به اندازه توان خود بپردازید. اصولا بیش از چند سکه محدود نپذیرید.
    زنان هم متقابلا حقوق خود چون طلاق و حضانت را بگیرند.