• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/07/28 ساعت 21:59

    دکتر کریمی مدیر پروژه واکسن فخرا گفت: در حال مذاکره با وزارت بهداشت هستیم و این وزارتخانه قول همکاری داده است تا خرید فخرا از سوی وزارت بهداشت اتفاق بیفتد؛ وزارت بهداشت به دلیل شیوه نامه‌هایی که وجود دارد بعد از بررسی نتایج فاز سوم کارآزمایی بالینی این همکاری را خواهد کرد.